Demo
 • Hem
 • Studerande
 • Studiemedel/CSN

Studiemedel/CSN

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka studiemedel via CSN:s webbplats

Hvilan anmäler till CSN:

 • Att du sökt en utbildning hos oss.
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen.
 • Att du har påbörjat utbildningen.

Efter terminens slut anmäler Hvilan till CSN:

 • Dina studieresultat.
 • Om dina studier skett "i normal studietakt" (hur stor frånvaro du har haft).

Du och Hvilan skall båda rapportera till CSN:

 • Ändrad omfattning av studierna, (ex. om du går från 100% studietakt till 50%).
 • Uppehåll i utbildningen på minst en vecka. Vid sjukdom även Försäkringskassan.
 • Byte av utbildning.
 • Om studierna avbryts.

Publicerad i Studerande