Hvilan logo

Ansök till våra utbildningar/kurser

Kursstart våren 2022

Allmän kurs Grund 1-2 år (motsvarande grundskolan åk 7-9) - Start 2021-01-10

Allmän kurs Bas 1-3 år (motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet) - Start 2021-01-10

Allmän kurs Högskoleförberedande 1-2 år på semidistans (utländsk akademiker) - Start 2021-01-10

Kursstart Sommaren 2022

Sommarkurs i Spanska - Antagningen öppnar inom kort. 

Kursstart Hösten 2022

Antagningen öppnar i början av 2022. 

Publicerad i Ansök