Hvilan logo

Vad händer med min ansökan?

Antagningsprincip

I enlighet med vårt uppdrag kan man säga att det är den som har störst utbildningsbehov som har företräde till sökt utbildning.

Antagningsprocess

  • När du sökt hit, genom att skicka in din ansökan via vår hemsida registreras den och vi ser efter om du är behörig till den eller de utbildningar du sökt.
  • I vissa fall kallar vi till antagningsintervju.
  • När ansökningstiden löpt ut får du besked om du är antagen/reserv till någon av våra utbildningar.
  • Är du fortfarande intresserad av att börja hos oss behöver du bekräfta platsen genom att meddela oss detta enligt informationen du fått via ditt antagningsbesked.
  • Du är först garanterad en plats hos oss när du betalat in servicekostnaden för utbildningen du tackat ja till.
  • Inbetalningen gör du via Swish 123 090 93 66 eller till Bankgironr: 5484-8684.
    (Observera att din ansökan är fullständig först när vi har fått alla ansökningshandlingar vi frågat efter, kopia av betyg, intyg etc)

Publicerad i Ansök