Hvilan logo

För konsten, kulturen och folkbildningen på Folkhögskolan Hvilan!

 

Plats: Folkhögskolan Hvilan, Lundavägen 68, Åkarp
Tid: kl. 15.00 6/11   

Den 6 november avtäcks Hvilans kompass, av konstnär Moa Lönn. Konstverket har tagits fram med anledning av att Sveriges äldsta folkhögskola Folkhögskolan Hvilan i år firar sitt 150-årsjubileum. Konstverket har sin inspiration från skånsk allmoge, tibetansk mandala och arabiska ornament. Verket är utöver en kompass också en mötesplats, en plats att sitta på, en plats för vila. På frågan om varför just en kompass svarar konstnären Moa Lönn:

  • ”Att gå på en skola, att fördjupa sig inom ett område - kanske lära sig ett nytt språk eller få en ny riktning i livet kan ses som en form av resande i just lärandet. Kompassen är symbol för att ta ut sin riktning och också något man har med sig på färden. De som går här på skolan kommer också att ha med sig en bit av Hvilan på sin fortsatta färd.”

Avtäckningen föregås av en dansuppvisning (kl.15.00 i Gymnastikhuset) på tema Mimers brunn, dimma och seende, framfört av dansare från folkhögskolans nya kulturutbildning Hvilan Modern Dance Academy. Den passande titeln Mimers brunn är en homage till den forskarkonferens om folkbildning vid namn Mimer som äger rum på Hvilan den 6-7 november. Konferensen som i år är förlagd till Folkhögskolan Hvilan sker i samarbete mellan Linköpings universitet, Folkhögskolan Hvilan och Avdelningen för pedagogik vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet, med stöd av Region Skåne genom projektet Myllret.

Mimers forskarkonferens samlar ett 70-tal forskare, folkbildare och andra aktörer och lyfter bland annat att det i år är 100 år av demokrati i Sverige och 150 år sedan starten för svensk folkbildning och Sveriges äldsta folkhögskola Folkhögskolan Hvilan grundades. Konferensen berör såväl folkhögskolans betydelse för demokratin som demokratin och de demokratiska värderingarnas betydelse för folkhögskolan.

Folkhögskolan Hvilans rektor Eduardo Gran Villanueva-Contreras är mycket stolt över att folkhögskolan i år får äran att vara värd för Mimers forskarkonferens och att i samband med konferensen såväl få avtäcka konstverket Hvilans kompass som att få visa upp skolans nya kulturutbildning Hvilan Modern Dance Academy.  

  • “Folkhögskolan har i 150 år alltid förändrats utifrån olika samhällsutmaningar. Forskningen kan bidra till fortsatt förändring och förnyelse av folkhögskolans pedagogik för att möta nya utmaningar och deltagarnas skiftande behov.”

han fortsätter:

  • “Folkhögskolan Hvilan vill också vara en kulturell mötesplats. Vår nya förberedande dansutbildning samt Moas fantastiska konstverk ger inspiration till att driva oss i den riktningen.”

Om Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan har sitt huvudsäte i Åkarp och inrättades 1868 av lantbruksklubben i Bara härad på initiativ av Ola Andersson och under medverkan av en för ändamålet bildad garantiförening. Folkhögskolans första rektor var Leonard Holmström. De första kvinnliga studerande deltog vid sommarkurs 1873.  Idag har Folkhögskolan ca 700 studerande. Omkring 400 studerar i Åkarp och övriga deltagare finns i folkhögskolans verksamheten i Lund, Malmö, Höör och Eslöv. Skolan har utöver den vanliga allmän kurs med bl a naturvetenskapliga basår även seniorkurs, studiemotiverande folkhögskolekurs, globala distanskurser, dansutbildning, fritidsledarutbildning samt en stor etablerings- och SFI-verksamhet.

Kontakt:

Eduardo Gran Villanueva-Contreras, skolchef/rektor Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040-464402, besöksadress: Lundavägen 68, Åkarp
Moa Lönn, konstnär Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0735-175060  

Fördjupande text från intervju med Moa Lönn

  • Hur har du i konstverket utgått från platsen?
  • ”Konstverket har växt fram i relation till skolans historia.  Att det på denna plats fanns ett gästgiveri som hette Hvilan tidigare och att det just var en stunds vila på vägen.  De anrika vackra byggnaderna här har inspirerat konstverket och det har fått en utformning som passar på denna skolgården. Jag har i inspirationen för verket velat smälta samman formtraditioner från både skånsk allmoge till världskulturers Mandala och orientalisk mosaik.”
  • Varför ett kompass?
  • ”Att gå på en skola, att fördjupa sig inom ett område - kanske lära sig ett nytt språk eller få en ny riktning i livet kan ses som en form av resande i just lärandet. Kompassen är symbol för att ta ut sin riktning och också något man har med sig på färden. De som går här på skolan kommer också att ha med sig en bit av Hvilan på sin fortsatta färd.”
  • Hur reflekterar konstverket dagens Hvilan?
  • ”Deltagare och personal på skolan har varit med och informerat projektet genom att delge viktiga och betydelsefulla platser i världen. Dessa platser har jag stämplat in för hand i leran och de pryder nu skulpturen i form av mosaik. Just detta fungerar som en tidsmarkör - när vi  idag firar 150- års jubileum är det dessa platser som är med - i ett tioårs eller hundraårsperspektiv skulle kanske platserna vara helt andra. Hvilans kompass är en bänk en mötesplats där dagens deltagare och personal kan mötas och fortsatt reflektera över sin plats och riktning i förhållande till omvärlden.”

 

Publicerad i Om oss