Vår styrelse

Skolans huvudman är Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan. Skolan är politiskt och religiöst obunden.

AU/Styrelsen

Christine Jönsson, ordförande
Folke Malmström, vice ordförande
Johannes Björk, ledamot
Karin Heri, ledamot
Eduardo Gran Villanueva-Contreras, skolchef/rektor

Styrelsen

Christine Jönsson, ordförande
Folke Malmström, vice ordförande
Johannes Björk, ledamot
Torsten Holmström, ledamot
Evelina Lindén, ledamot
Gunilla Ahlstrand, ledamot
Henry Svensson, ledamot
Ivar Sjögren, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Karin Heri, ledamot
Ali Alabdallah, ledamot
Kristin Andersson, ledamot

Publicerad i Om oss