Hvilan logo

  • Hem
  • Studerande
  • Försäkring

Försäkring

Allmänt

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under sina studieperioder hos oss där försäkringen ingår i servicekostnaden för varje läsår. 

Försäkringsmoment - Olycksfall

Lämnar ersättning vid olycksfallsskada dygnet runt. Ett olycksfall är en skada som orsakas av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på bestämd plats och tidpunkt. Utökat olycksfallsbegrepp innebär ej krav på utifrån kommande våld. Försäkringen gäller till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 70 år.

  • Gäller dygnet runt i hela världen upp till tolv månader. OBS! Gäller INTE för hemtransport utan här bör man ha en hemförsäkring som täcker detta skydd.
  • Läkekostnader för skälig läkar- och sjukhusvård samt kostnader för behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet. Ersättning kan betalas längst i tre år och behandlingen ges inom den offentliga vården.
  • Tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av olycksfallsskada, längst i fem år. Behandlingen ersätts endast om den omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
  • Resekostnader i samband med vård och behandling som ordinerats av läkare. Ersättning kan betalas längst i tre år.
  • Merkostnader som har uppstått på grund av olycksfallsskada under akut behandlingstid kan ersättas med högst tre prisbasbelopp. Dessutom kan ersättning lämnas för bland annat skadade kläder och andra personliga tillhörigheter med högst ett halvt prisbasbelopp.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader som uppstått på grund av olycksfallsskada kan ersättas med högst två prisbasbelopp.
  • Dagersättning för inkomstbortfall, om olycksfallsskadan medför längre sjukskrivning, lämnas från och med dag 29 till och med dag 90.

Vid skada — används Euro Accidents skadeanmälningsblankett. Klicka här för blanketten och kontakta din mentor. Blanketten mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller postas till adressen: Folkhögskolan Hvilan, Lundavägen 68, 232 52 Åkarp.
Vid frågor kring din försäkring kontakta din mentor, alternativt skolans reception 040 - 46 44 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter är trygga genom din försäkring. Läs gärna mer om du är intresserad i Euro Accidents Integritetspolicy.

 

Euro Accident liten

Publicerad i Studerande