• Hem
 • Studerande
 • Studiemedel/CSN

Studiemedel/CSN

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka studiemedel via CSN:s webbplats

Hvilan rapporterar till CSN:

 • Att du sökt en utbildning hos oss.
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen.
 • Att du har påbörjat utbildningen.
 • STUDIEHJÄLP(under 20 år), frånvarade under mer än 14 kalenderdagar(ej sjukdom, VAB eller vård av nästående).
 • Frånvarande under mer än 7 dagar i följd.
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än 7 dagar i följd.

Efter terminens/läsårets slut rapporterar Hvilan till CSN:

 • Dina studieresultat.
 • Om dina studier skett "i normal studietakt" (hur stor frånvaro du har haft).

Du och Hvilan skall båda rapportera till CSN:

 • Ändrad omfattning av studierna, (ex. om du går från 100% studietakt till 50%).
 • Byte av utbildning.
 • Om studierna avbryts.

Du skall rapportera till CSN/Försäkringskassan:

 • Sjukdom anmäls till Försäkringskassan.
 • Vid uppehåll i dina studier på 7 dagar eller mer för vård av barn(VAB) eller vård av närstående anmäls detta till CSN.
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll på mer än 7 dagar.

Publicerad i Studerande