Hvilan logo

Hvilan SFI - en del av Folkhögskolan Hvilan

English Svenska

Kursen svenska för invandrare (SFI) ges till dig som är ny i Sverige och har uppehållstillstånd. Målet är att du efter avslutad kurs har grundläggande kunskaper i svenska. Undervisningen är 15 timmar varje vecka. Utifrån din hemkommun kan du välja om du vill läsa distand, dag- eller kvällstid. Du får också lära dig hur Sverige fungerar, till exempel: hur fungerar Sveriges demokrati och kan jag få föräldrapenning? Efter varje avslutad kurs får du betyg.
Här kan du läsa mer om vad kursen innehåller på ditt hemspråk.

Folkhögskolorna i Sverige ger vuxna möjligheter att studera vidare. Om du vill har du möjlighet att fortsätta dina studier på Folkhögskolan Hvilan. Kanske behöver du komplettera din skolbakgrund? Då kan du läsa Allmän kurs Grund 1-2 år i Åkarp eller i Lund.

Om du har en gymnasieexamen och vill läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola kan du läsa Allmän kurs Högskoleförberedande 1-2 år på semidistans i Lund.

Publicerad i Hvilan SFI

Läs mer

SFI Staffanstorp

English Svenska

Kurserna i svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du lär dig: lyssna, prata, läsa och skriva svenska så att du kan använda det på ditt arbete och i din vardag. Vi utgår alltid från dig, dina behov och möjligheter när vi lägger upp dina studier. Hur länge och vilka kurser du behöver gå beror på hur länge du gått i skolan i ditt hemland.

 • Studieväg 1 - du har kort skolbakgrund, du läser du kurserna: A, B, C och D.
 • Studieväg 2 - du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
 • Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs när du kommer till skolan.

Sök till SFI-utbildningen genom att ta kontakt med en Studie- och yrkesvägledare i Staffanstorps kommun. Vill du veta mer och har frågor kring utbildningen vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på Folkhögskolan Hvilan, tfn: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Lund

English Svenska

Hvilan SFI i Lund, i vår lokal på Lilla Fiskaregatan 1A, vån 3 erbjuder vi:
Studieväg 2: För dig som har gått i skolan i mer än sex år men inte fullgjort studier motsvarande svensk gymnasieskola. Du kommer att läsa kurserna B, C och D. Du kommer att studera sfi 15 timmar i veckan och har lektioner i skolan varje dag mellan kl. 09:00 - 12:15.
Studieväg 3: För dig som fullgjort studier motsvarande svensk gymnasieskola eller har läst på universitet i ditt hemland. Du kommer att studera kurserna C och D.
På studieväg 3 kommer du att studera sfi 15 timmar i veckan men du väljer mellan tre olika kursupplägg. Alla våra kursupplägg för studieväg 3 är antingen på semidistans eller heldistans och är bra för dig som vill kombinera dina studier med annat som till exempel arbete.

Våra olika kursupplägg för sfi på studieväg 3:

 • Kombo/Hvilan flex är en kurs där du deltar i lektioner på skolan minst tre gånger i veckan. Du bokar du själv in dina lektioner i vårt system, det är obligatoriskt att boka in minst 8 timmar i veckan (3 lektioner). Resten av tiden studerar du på egen hand med hjälp av olika uppgifter och material som du får av din lärare.
 • Distans är ett kursupplägg där all undervisning och samtal med läraren är online. Du deltar i lektioner online 2 gånger i veckan som du själv bokar i vårt bokningssystem. Lektionerna som du bokar är antingen på förmiddagen mellan 09.00-11.00 eller på eftermiddagen mellan 13.00 -15.00. Resten av tiden studerar du på egen hand med hjälp av olika uppgifter och material som du får av din lärare.
 • Kvällskurs är för dig som vill studera sfi på kvällstid. Du deltar i schemalagda lektioner 2 gånger i veckan mellan kl 17.30 - 19.30. Du har lektion antingen måndagar och onsdagar eller tisdagar och torsdagar beroende på vilken nivå du befinner dig på i svenska. Resten av tiden studerar du på egen hand med hjälp av olika uppgifter och material som du får av din lärare.

Du kommer att:

...ha en individanpassad studieplan.
...utifrån kunskap och nivå tillhöra en kursgrupp med andra deltagare på samma nivå.
...ha en ansvarig pedagog för din klass och kursgrupp.
…få möjlighet till feedback och hjälp i dina studier av din lärare, online och på plats.
…ha regelbundna progressionssamtal och handledning med din lärare.
…ha tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Lektionerna fokuserar på HÖRA, SKRIVA, LÄSA eller TALA.
50 minuter/lektion.
Nya teman varannan vecka t ex. Yrke, Bostad, Familj.

Du kommer att...

...studera och göra övningar på plats/distans som förbereder dig för lektionerna och ger dig förkunskaper.
...använda dina förkunskaper på effektiva lektionspass med fokus på att prata, interagera och förstå.

Exempel på distansuppgifter:

 • Läsa texter för att utveckla ditt vokabulär.
 • Videogenomgångar med grammatikmoment.
 • Inspelningar av dialoger med nya samtalsfraser.
 • Skriva olika texter och få feedback online.

Exempel på lektioner:

 • Prata och interagera med andra deltagare.
 • Genomgångar och diskussioner om texter.
 • Öva på hörförståelse genom samtal och övningar.

Utifrån skolverkets styrdokument och kursplan planerar våra lärare dina studier och lektioner så att du kan utveckla färdigheter samt förmåga att använda det svenska språket på olika sätt. Läs mer om kursplanen för sfi på skolverkets hemsida.

Tänk på att SFI är heltidsstudier och är gjorda för dig som har tid att lägga ner mycket tid på studierna. Vi arbetar mycket digitalt både på plats under lektionerna och på distans genom de olika uppgifter och material som du får online.

Vem kan söka?

Du som bor i Lund söker till oss via LundaVälkomsten.

Du som bor i Staffanstorp söker till skolan i Lund via studievägledarna.

Organisation

Folkhögskolan Hvilan är huvudman och anordnare, bedriver sina utbildningar utifrån Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och har betygsrätt för SFI utifrån Skollag (2010:800). 

 

Publicerad i SFI

SFI Burlöv

English Svenska

Kurserna i svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du lär dig: lyssna, prata, läsa och skriva svenska så att du kan använda det på ditt arbete och i din vardag. Vi utgår alltid från dig, dina behov och möjligheter när vi lägger upp dina studier. Hur länge och vilka kurser du behöver gå beror på hur länge du gått i skolan i ditt hemland.

 • Studieväg 1 - du har kort skolbakgrund, du läser du kurserna: A, B, C och D.
 • Studieväg 2 - du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
 • Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs när du kommer till skolan.

Sök till SFI-utbildningen genom att ta kontakt med oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vill du veta mer och har frågor kring utbildningen vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på Folkhögskolan Hvilan, tfn: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Staffanstorp-en

English Svenska

Our Swedish for Immigrants (SFI) courses are for people with a native language other than Swedish. You will learn to listen, speak, read and write Swedish so that you can use it at work and on a day-to-day basis. We always work on the basis of you and your needs and opportunities when we structure your studies. How long you need to study and which courses you need to take depend on how long you have studied in your native country.

 • Study pathway 1 - you have a short educational background, so you take courses A, B, C and D.
 • Study pathway 2 - you have studied for more than six years, so you take courses B, C and D.
 • Study pathway 3 - you have studied at a university in your native country, so you take courses C and D.

We can help you to find the right course when you arrive at the college.

Apply for an SFI study programme by contacting a Study and careers officer in the municipality of Staffanstorpmunicipality of Staffanstorp. If you would like to find out more and have any questions about the study programme, please contact Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. at Folkhögskolan Hvilan, tel: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Burlöv-en

English Svenska

Our Swedish for Immigrants (SFI) courses are for people with a native language other than Swedish. You will learn to listen, speak, read and write Swedish so that you can use it at work and on a day-to-day basis. We always work on the basis of you and your needs and opportunities when we structure your studies. How long you need to study and which courses you need to take depend on how long you have studied in your native country.

 • Study pathway 1 - you have a short educational background, so you take courses A, B, C and D.
 • Study pathway 2 - you have studied for more than six years, so you take courses B, C and D.
 • Study pathway 3 - you have studied at a university in your native country, so you take courses C and D.

We can help you to find the right course when you arrive at the college.

Apply for an SFI study programme by contacting Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. If you would like to find out more and have any questions about the study programme, please contact Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. at Folkhögskolan Hvilan, tel: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Lund-en

English Svenska

Hvilan SFI (a division of Folkhögskolan Hvilan) offers Swedish for immigrants in our new office at Lilla Fiskaregatan 1A, floor 3. At Hvilan SFI you can choose from different forms of courses for the best fit.

Study path 2, daytime from 09:00 - 12:15.
Study path 3, where you study 15 hours / week but you are free to choose one of the following course specilizations:

 • Kombo/Hvilan flex is a semi-online course where you participate in lessons in the school atleast 3 times weekly. You do your online booking which days you can attend. Minimum is 8 hours weekly. Rest of the time is online.
 • Distans is a course where you participate online with a minimum of 2 lessons each week for live lessons which you sign up for in advance though our online-booking system. Guidance and feedback from you teachers are available online.
 • Kvällskurs is an evening course with scheduled lessons 2-3 times each week between 17:30 - 19:30. Outside these hours you study online. 

Regardless of which type of sfi-form you choose, you will:

 • Have a teacher/mentor who guides you through your SFI courses.
 • Receive individual guidance.
 • Do online and ordinary exercises to prepare for classes and gain prior knowledge.
 • Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding

SFI 2
Daytime: 15 hours a week

These in-person, on-site classes are held every weekday from 10.00-13.00. SFI Day is available for courses B, C and D.
To apply for SFI Day, visit LundaVälkomsten.

SFI 3
For SFI 3 we offer combination classes (Kombo/Hvilan flex), distance classes and evening classes.

Kombo/Hvilan flex
Daytime: equivalent to 15 hours a week
This course is extra flexible for those who are used to studying independently and using digital tools. It combines in-person classes held during the day with online assignments and focuses on your individual needs and development. You must have an internet connection and a computer to participate.
You will:
• Choose and schedule when to attend in-person, on-site classes
• Receive mentor guidance based on your needs
• Participate in lessons focused on listening, writing or speaking – 50 minutes per class
• Study and do online exercises to prepare for classes and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding
To apply for Kombo/Hvilan flex, visit LundaVälkomsten.

Kvällskurs
Evenings: equivalent to 15 hours a week

These in-person, on-site classes are held twice a week from 17.30-19.00 with your course group and teacher. SFI evening, besides the classes, also includes 11 hours self studies online. You need an internet connection and a computer to be able to participate. You will:
• Study and do online exercises to prepare for classes and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding
• Complete various independent assignments at home and submit them via an online learning platform
To apply for Kvällskurs, visit LundaVälkomsten.

Distans
Online: 15 hours a week
Distans is designed for those who are very used to self-study and using computers. Classes and instruction occur almost entirely via distance, and you need an internet connection and a computer to participate.
You will:
• Study and do online exercises to prepare and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in remote classes that focus on speaking and interacting with other participants
• Meet the expectation of studying 15 hours per week
• Attend any in-person, on-site meetings in Lund that may occur during a course
To apply for SFI Distance, visit LundaVälkomsten.

Organization

Folkhögskolan Hvilan is the accountable authority and organiser, conducts its study programmes on the basis of the Regulation concerning State Grants for Public Education (2015:218) and has the right to issue grades for SFI on the basis of the Swedish Education Act (2010:800).

 

Publicerad i SFI

Hvilan SFI - part of Folkhögskolan Hvilan

English Svenska

The Swedish for Immigrants (SFI) course is provided for people who have recently arrived in Sweden and are in possession of a residence permit. The aim is for you to have a basic knowledge of Swedish after completing the course.15 hours of teaching are provided each week. You can choose whether you want to study at home, during the day or in the evening, depending on the municipality where you live. You will also learn how Sweden works. For instance, we will be looking at topics such as ‘how does Sweden’s democracy work?’ and ‘is parental benefit available to me?’. You will receive a grade after each completed course.
More information on what the course involves can be viewed here in your native language.

Adult education colleges in Sweden provide adults with opportunities for further study. If you wish, you have the opportunity to continue your studies at Folkhögskolan Hvilan. Maybe you need to supplement your educational background? If so, you can pursue General course, Basic, 1-2 years in Åkarp or Lund.

If you have graduated from upper secondary school and wish to continue your studies at university, college or vocational college, you can pursue General course, Preparation for higher education, 1-2 years (semi-remote) in Lund.

Publicerad i SFI

Läs mer