Hvilan logo

SFI Lund

English Svenska

I Lund har Hvilan SFI utvecklat en helt ny utbildning för dig med lång utbildningsbakgrund och god studie- och datorvana, Kombo dag. Kursen ges dagtid och du behöver ha nätuppkopling samt dator för att kunna följa kursen. Kursen är extra flexibel och fokuserar på dina individuella behov och din utveckling.

Du kommer att:

...ha en mentor under din SFI-utbildning.
...få individuell handledning, på skolan eller online.
...träffa din mentorsgrupp varje vecka och prata om studieteknik, samhällsinformation och strategier.

Välja och boka vilken tid och vilka dagar du kommer till lektioner. Din mentor guidar dig utifrån dina behov.

Lektionerna fokuserar på HÖRA, SKRIVA eller TALA.
50 minuter/lektion.
Nya teman varannan vecka t ex. Yrke, Bostad, Familj.

Du kommer att...

...studera och göra övningar på distans som förbereder dig för lektionerna och ger dig förkunskaper.
...använda dina förkunskaper på effektiva lektionspass med fokus på att prata, interagera och förstå.

Exempel på distansuppgifter:

  • Läsa texter för att utveckla ditt vokabulär.
  • Videogenomgångar med grammatikmoment.
  • Inspelningar av dialoger med nya samtalsfraser.
  • Skriva olika texter och få feedback online.

Exempel på lektioner:

  • Prata och interagera med andra deltagare.
  • Genomgångar och diskussioner om texter.
  • Öva på hörförståelse genom samtal och övningar.

Tänk på att Kombo dag är heltidsstudier och är gjord för dig som snabbt vill lära dig svenska och har tid att lägga ner mycket tid på studierna.

Studieväg - 2 du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D
Kvällsundervisningen är två gånger i veckan antingen måndag och onsdag eller tisdag och torsdag.

Vem kan söka?

Du som bor i Lund söker till oss via LundaVälkomsten.

Du som bor i Staffanstorp söker till skolan i Lund via studievägledarna.

Vårt samarbete

Folkhögskolan Hvilan är huvudman och anordnare, bedriver sina utbildningar utifrån Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och har betygsrätt för SFI utifrån Skollag (2010:800). För några av våra SFI-utbildningar i Lund samverkar vi med Studieförbundet Folkuniversitetet med välutbildade lärare och moderna lokaler.

Publicerad i SFI