Hvilan logo

SFI Staffanstorp

English Svenska

Kurserna i svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du lär dig: lyssna, prata, läsa och skriva svenska så att du kan använda det på ditt arbete och i din vardag. Vi utgår alltid från dig, dina behov och möjligheter när vi lägger upp dina studier. Hur länge och vilka kurser du behöver gå beror på hur länge du gått i skolan i ditt hemland.

 • Studieväg 1 - du har kort skolbakgrund, du läser du kurserna: A, B, C och D.
 • Studieväg 2 - du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
 • Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs när du kommer till skolan.

Sök till SFI-utbildningen genom att ta kontakt med en Studie- och yrkesvägledare i Staffanstorps kommun. Vill du veta mer och har frågor kring utbildningen vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på Folkhögskolan Hvilan, tfn: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Lund

English Svenska

I Lund har Hvilan SFI utvecklat en helt ny utbildning för dig med lång utbildningsbakgrund och god studie- och datorvana, Kombo dag. Kursen ges dagtid och du behöver ha nätuppkopling samt dator för att kunna följa kursen. Kursen är extra flexibel och fokuserar på dina individuella behov och din utveckling.

Du kommer att:

...ha en mentor under din SFI-utbildning.
...få individuell handledning, på skolan eller online.
...träffa din mentorsgrupp varje vecka och prata om studieteknik, samhällsinformation och strategier.

Välja och boka vilken tid och vilka dagar du kommer till lektioner. Din mentor guidar dig utifrån dina behov.

Lektionerna fokuserar på HÖRA, SKRIVA eller TALA.
50 minuter/lektion.
Nya teman varannan vecka t ex. Yrke, Bostad, Familj.

Du kommer att...

...studera och göra övningar på distans som förbereder dig för lektionerna och ger dig förkunskaper.
...använda dina förkunskaper på effektiva lektionspass med fokus på att prata, interagera och förstå.

Exempel på distansuppgifter:

 • Läsa texter för att utveckla ditt vokabulär.
 • Videogenomgångar med grammatikmoment.
 • Inspelningar av dialoger med nya samtalsfraser.
 • Skriva olika texter och få feedback online.

Exempel på lektioner:

 • Prata och interagera med andra deltagare.
 • Genomgångar och diskussioner om texter.
 • Öva på hörförståelse genom samtal och övningar.

Tänk på att Kombo dag är heltidsstudier och är gjord för dig som snabbt vill lära dig svenska och har tid att lägga ner mycket tid på studierna.

Studieväg - 2 du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D
Kvällsundervisningen är två gånger i veckan antingen måndag och onsdag eller tisdag och torsdag.

Vem kan söka?

Du som bor i Lund söker till oss via LundaVälkomsten.

Du som bor i Staffanstorp söker till skolan i Lund via studievägledarna.

Vårt samarbete

Folkhögskolan Hvilan är huvudman och anordnare, bedriver sina utbildningar utifrån Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och har betygsrätt för SFI utifrån Skollag (2010:800). För några av våra SFI-utbildningar i Lund samverkar vi med Studieförbundet Folkuniversitetet med välutbildade lärare och moderna lokaler.

Publicerad i SFI

SFI Burlöv

English Svenska

Kurserna i svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du lär dig: lyssna, prata, läsa och skriva svenska så att du kan använda det på ditt arbete och i din vardag. Vi utgår alltid från dig, dina behov och möjligheter när vi lägger upp dina studier. Hur länge och vilka kurser du behöver gå beror på hur länge du gått i skolan i ditt hemland.

 • Studieväg 1 - du har kort skolbakgrund, du läser du kurserna: A, B, C och D.
 • Studieväg 2 - du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D
 • Studieväg 3 - du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs när du kommer till skolan.

Sök till SFI-utbildningen genom att ta kontakt med oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vill du veta mer och har frågor kring utbildningen vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på Folkhögskolan Hvilan, tfn: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Staffanstorp-en

English Svenska

Our Swedish for Immigrants (SFI) courses are for people with a native language other than Swedish. You will learn to listen, speak, read and write Swedish so that you can use it at work and on a day-to-day basis. We always work on the basis of you and your needs and opportunities when we structure your studies. How long you need to study and which courses you need to take depend on how long you have studied in your native country.

 • Study pathway 1 - you have a short educational background, so you take courses A, B, C and D.
 • Study pathway 2 - you have studied for more than six years, so you take courses B, C and D.
 • Study pathway 3 - you have studied at a university in your native country, so you take courses C and D.

We can help you to find the right course when you arrive at the college.

Apply for an SFI study programme by contacting a Study and careers officer in the municipality of Staffanstorpmunicipality of Staffanstorp. If you would like to find out more and have any questions about the study programme, please contact Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. at Folkhögskolan Hvilan, tel: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Burlöv-en

English Svenska

Our Swedish for Immigrants (SFI) courses are for people with a native language other than Swedish. You will learn to listen, speak, read and write Swedish so that you can use it at work and on a day-to-day basis. We always work on the basis of you and your needs and opportunities when we structure your studies. How long you need to study and which courses you need to take depend on how long you have studied in your native country.

 • Study pathway 1 - you have a short educational background, so you take courses A, B, C and D.
 • Study pathway 2 - you have studied for more than six years, so you take courses B, C and D.
 • Study pathway 3 - you have studied at a university in your native country, so you take courses C and D.

We can help you to find the right course when you arrive at the college.

Apply for an SFI study programme by contacting Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. If you would like to find out more and have any questions about the study programme, please contact Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. at Folkhögskolan Hvilan, tel: 0731-509668.

Publicerad i SFI

SFI Lund-en

English Svenska

Hvilan SFI (a division of Folkhögskolan Hvilan) offers Swedish for immigrants in collaboration with Folkuniversitetet in Lund. At Hvilan SFI you can choose from four different forms of instruction for the best fit.

Regardless of which type of sfi-form you choose, you will:

 • Have a teacher/mentor who guides you through your SFI courses.
 • Receive individual guidance.
 • Do online exercises to prepare for classes and gain prior knowledge.
 • Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding

SFI 2
Daytime: 15 hours a week

These in-person, on-site classes are held every weekday from 11.00-14.00. SFI Day is available for courses B, C and D.
To apply for SFI Day, visit LundaVälkomsten.

SFI 3
For SFI 3 we offer combination classes (Kombo Dag), distance classes and evening classes.

Kombo dag SFI
Daytime: equivalent to 15 hours a week
Kombo dag SFI is extra flexible for those who are used to studying independently and using digital tools. It combines in-person classes held during the day with online assignments and focuses on your individual needs and development. You must have an internet connection and a computer to participate.
You will:
• Choose and schedule when to attend in-person, on-site classes
• Receive mentor guidance based on your needs
• Participate in lessons focused on listening, writing or speaking – 50 minutes per class
• Study and do online exercises to prepare for classes and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding
To apply for Kombo Dag SFI, visit LundaVälkomsten.

SFI kväll
Evenings: equivalent to 15 hours a week

These in-person, on-site classes are held twice a week from 17.30-19.30 with your course group and teacher. SFI evening, besides the classes, also includes 11 hours self studies online. You need an internet connection and a computer to be able to participate. You will:
• Study and do online exercises to prepare for classes and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in effective lessons that focus on speaking, interacting and understanding
• Complete various independent assignments at home and submit them via an online learning platform
To apply for SFI kväll, visit LundaVälkomsten.

SFI distans
Distance: 15 hours a week
SFI distans is designed for those who are very used to self-study and using computers. Classes and instruction occur almost entirely via distance, and you need an internet connection and a computer to participate.
You will:
• Study and do online exercises to prepare and gain prior knowledge
• Use your prior knowledge in remote classes that focus on speaking and interacting with other participants
• Meet the expectation of studying 15 hours per week
• Attend any in-person, on-site meetings in Lund that may occur during a course
To apply for SFI Distance, visit LundaVälkomsten.

Our cooperation

Folkhögskolan Hvilan is the accountable authority and organiser, conducts its study programmes on the basis of the Regulation concerning State Grants for Public Education (2015:218) and has the right to issue grades for SFI on the basis of the Swedish Education Act (2010:800). We work in partnership with Studieförbundet Folkuniversitetet, which has well-trained teaching staff and modern facilities, for some of our SFI study programmes in Lund.

 

Publicerad i SFI

Hvilan SFI - part of Folkhögskolan Hvilan

English Svenska

The Swedish for Immigrants (SFI) course is provided for people who have recently arrived in Sweden and are in possession of a residence permit. The aim is for you to have a basic knowledge of Swedish after completing the course.15 hours of teaching are provided each week. You can choose whether you want to study at home, during the day or in the evening, depending on the municipality where you live. You will also learn how Sweden works. For instance, we will be looking at topics such as ‘how does Sweden’s democracy work?’ and ‘is parental benefit available to me?’. You will receive a grade after each completed course.
More information on what the course involves can be viewed here in your native language.

Adult education colleges in Sweden provide adults with opportunities for further study. If you wish, you have the opportunity to continue your studies at Folkhögskolan Hvilan. Maybe you need to supplement your educational background? If so, you can pursue General course, Basic, 1-2 years in Åkarp or Lund.

If you have graduated from upper secondary school and wish to continue your studies at university, college or vocational college, you can pursue General course, Preparation for higher education, 1-2 years (semi-remote) in Lund.

Publicerad i SFI

Läs mer