Hvilan logo

Allmän kurs Bas 1-3 år

En utbildning för dig som behöver läsa in motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet.
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från gymnasiet
  • Du läste inte klart gymnasiet men är klar med grundskolan årskurs 7-9
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande eller särskilda behörigheter inför vidare studier

Kursen

Denna kurs är en behörighetsgivande kurs för Yrkeshögskola (Sv 1/SvA 1, En 5, Ma 1a/b/c, Hi 1a1, Nk 1a1, Re 1, Sh 1a1) och Högskola (Beh. yrkeshögskola + Sv 2/SvA 2, Sv 3/SvA 3, En 6) som varierar mellan 1 och 3 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst. Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att undervisningen i flera kursämnen kommer beröra ett gemensamt ämnesövergripande tema i taget. Under året fokuserar vi på en handfull olika teman.

År 1 (motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet)
Här börjar du som inte har några gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare eller har påbörjat första året men inte fullföljt det. Första året är ett motsvarande gymnasialt introduktionsår där du får grunden att stå på och de stöd och verktyg du behöver för att kunna fortsätta dina studier. Efter ditt första år med godkända studieresultat har du möjlighet att läsa vidare år 2.

År 2 (motsvarande andra året på gymnasiet)
Här börjar du som har 1 eller 2 års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare. Du studerar motsvarande grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet. Ligger ditt intresse inom samhällsvetenskap erbjuder vi vår utbildning Allmän kurs Samhälle 1-2 år där du utöver grundläggande behörigheter även fördjupar dig inom särskilda behörigheter (Ma 2, Nk 1a2, Sh 1a2, Hi 1a2, Psy 1). 
Är naturvetenskap något som ligger dig varmt om hjärtat så rekommenderar vi dig att söka till vår utbildning Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1-2 år där man fördjupar sig inom särskilda behörigheter (Ma 2, Sh 1a2, Bi 1, Fy 1b1, Fy 1b2, Ke 1). Denna utbildning bedriver vi i nära samarbete med Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten.

År 3 (motsvarande tredje året på gymnasiet)
Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier kan du börja här och fullfölja dina studier för grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet. Precis som för år 2 finns här möjlighet att profilera sig och läsa särskilda behörigheter inom samhällsvetenskap (Eng 7, Ma 2, Ma 3, Nk 2, Sh 2, Hi 2a) via vår utbildning Allmän kurs Samhälle 1-2 år eller inom naturvetenskap (Eng 7, Ma 3, Ma 4, Bi 2, Fy 2, Ke 2) via utbildningen Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1-2 år.

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. 

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Ansök

Ansök nu

Publicerad i Allmän kurs