Hvilan logo

Allmän kurs Bas 1-3 år

En utbildning för dig som behöver läsa in motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet.
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna utbildning känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

 • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från gymnasiet
 • Du läste inte klart gymnasiet men är klar med grundskolan årskurs 7-9
 • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande eller särskilda behörigheter inför vidare studier

Utbildningen

Denna utbildning är behörighetsgivande för Yrkeshögskola (Sv 1, En 5, Ma 1a/b/c, Hi 1a1, Nk 1a1, Re 1, Sh 1a1) och Högskola (Beh. yrkeshögskola + Sv 2, Sv 3, En 6) som varierar mellan 1 och 3 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst. Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att undervisningen i flera kursämnen kommer beröra ett gemensamt ämnesövergripande tema i taget och vissa delar samläser du tillsammans med andra utbildningar. Under året fokuserar vi på en handfull olika teman.

År 1 (motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet)
Här börjar du som inte har några gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare eller har påbörjat första året men inte fullföljt det. Första året är ett motsvarande gymnasialt introduktionsår där du får grunden att stå på och de stöd och verktyg du behöver för att kunna fortsätta dina studier. Efter ditt första år med godkända studieresultat har du möjlighet att läsa vidare år 2.

Behörigheter år 1

 • Sv 1
 • En 5
 • Ma 1a/b/c
 • Hi 1a1
 • Nk 1a1
 • Re 1
 • Sh 1a1

År 2 (motsvarande andra året på gymnasiet)
Här börjar du som har 1 eller 2 års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare och ca 800 poäng. Du studerar motsvarande grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.

Behörigheter år 2

 • Sv 1 eller Sv 2
 • En 5 eller En 6
 • Ma 1a/b/c eller Ma 2a/b
 • Hi 1a1 eller Hi 1a2
 • Nk 1a1 eller Nk 1a2
 • Sh 1a1 eller Sh 1a2
 • Möjlighet att fortsätta läsa behörigheter från år 1 vid behov

År 3 (motsvarande tredje året på gymnasiet)
Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier och ca 1600 poäng kan du börja här och fullfölja dina studier för grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.

Behörigheter år 3

 • Sv 1 eller Sv 2 eller Sv 3
 • En 5 eller En 6
 • Ma 1a/b/c eller Ma 2a/b
 • Hi 1a1 eller Hi 1a2
 • Nk 1a1 eller Nk 1a2
 • Sh 1a1 eller Sh 1a2
 • Möjlighet att fortsätta läsa behörigheter från år 1 och år 2 vid behov

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. Vissa moment och delar av utbildningen kan genomföras på distans.

Allmän kurs hos oss

 

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola, yrkeshögskola eller på våra yrkes- och kulturutbildningar.

Ansök

Ansök nu

Publicerad i Allmän kurs