Hvilan logo

Allmän kurs Grund 1-2 år

En utbildning för dig som behöver läsa in grundskolebehörighet motsvarande årskurs 7-9.
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna utbildning känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från grundskolan
  • Du läste inte klart grundskolan årskurs 7-9
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande behörigheter inför vidare studier
  • Du har avslutat SFI-D eller motsvarande

Utbildningen

Hos oss läser du in motsvarande grundskolebehörighet under 1-2 år. Detta innebär ämnen som svenska, engelska, matematik, religion/historia samt samhälls- och naturorienterande ämnen. Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att undervisningen i flera kursämnen kommer beröra ett gemensamt ämnesövergripande tema i taget och du samläser vissa delar tillsammans med andra utbildningar. Under året fokuserar vi på en handfull olika teman.

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. Vissa moment och delar av utbildningen kan genomföras på distans.

Behörigheter

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Allmän kurs hos oss

 

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning har du grundskolebehörighet och kan läsa vidare på gymnasienivå.

Ansök

Ansök nu

Publicerad i Allmän kurs