Hvilan logo

Allmän kurs Samhälle 1-2 år

En utbildning för dig som har minst 1 års studier på gymnasiet eller motsvarande med kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen och vill fortsätta denna inriktning. Här studerar du för motsvarande grundläggande behörigheter samt särskilda behörigheter. Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från gymnasiet
  • Du har 1-3 års gymnasiestudier eller motsvarande med kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande eller särskilda behörigheter inför vidare studier

Kursen

Denna kurs är en behörighetsgivande kurs som varierar mellan 1 och 2 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst. 

År 1 (motsvarande andra året på gymnasiet)

Under rådande omständigheter kring pandemin covid-19 har vi tyvärr beslutat att ställa in utbildningen för år 1. År 2 nedan startar som vanligt  Läs mer....

Här börjar du som har 1 eller 2 års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare. Inriktningen är samhällsvetenskap där du läser motsvarande grundläggande behörigheter och särskilda behörigheter (Ma 2, Nk 1a2, Sh 1a2, Hi 1a2, Psy 1).
Ligger ditt intresse mer kring naturvetenskap rekommenderar vi dig att söka till vår utbildning Allmän kurs Naturvetenskapliga basår 1-2 år.

År 2 (motsvarande tredje året på gymnasiet)
Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier kan du börja här och välja att fortsätta den samhällsvetenskapliga inriktningen där du läser motsvarande grundläggande behörighet och särskilda behörigheter (Eng 7, Ma 2, Ma 3, Nk 2, Sh 2, Hi 2a).

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. 

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Ansök

Ansök nu

Publicerad i Allmän kurs