Hvilan logo

Fair Trade på distans

Denna utbildning är pausad tills vidare.

En kurs om rättvis handel och hållbar utveckling i samarbete med Individuell Människohjälp (IM)

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Har ett intresse kring globala frågor och rättvis handel
  • Har minst påbörjade studier på gymnasienivå eller motsvarande
  • Vill vidareutveckla sin yrkesroll inom Fair Trade eller liknande arbetsområden

Kursen

Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50 procent som startar via internet i augusti. I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom. Under ca 10 dagar januari/februari är studierna förlagda på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika Fair Trade-producenter. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjlig att söka och genomföra praktik hos en Fair Trade – aktör i Sverige. Fair Trade, som är en del av det bredare begreppet hållbar konsumtion och produktion, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair Trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt. I diskussionen kring Fair Trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair Trade växer så det knakar världen över. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Kursens historik

Röda Korset och Åsa Folkhögskola har under åren 2000-2017 anordnat en folkhögskolekurs på distans i Fair Trade. Det är på denna kurs Folkhögskolan Hvilan nu bygger vidare tillsammans med Individuell Människohjälp. Hvilan är Sveriges äldsta folkhögskola och IM har arbetat med rättvis handel sedan 1940-talet. Kursen har genom åren varit pådrivande i olika Fair Trade-initiativ, såsom t.ex. Schysst jul, Fair Trade forum och Nätverket rättvis handel. Tidigare kursdeltagare jobbar idag med Fair Trade på bland annat följande ställen: Fairtrade Sverige, Fair Trade återförsäljarna, Fair Action, The House of Fair Trade, Swedwatch, Sackeus, Fair Unlimited, Camino, IM, Fairtrade Cities, kommunala förvaltningaretc.

Kursens övergripande syfte är att

- Utveckla kunskapen om och engagemanget för Fair Trade och hållbar konsumtion samt
rättighetsbaserat arbete.
Skolans mål är att du ska:
- Kunna problematisera handelns roll för en hållbar utveckling.
- Vara fortsatt aktiv inom Fair Trade och/eller de områden kursen berör efter kursens slut.

Kursinnehåll

- handel och utveckling, handelns roll i den globala resursfördelningen mellan Nord och Syd
- etisk konsumtion, CSR - konsumentmakt
- aktörer och organisationer inom hållbar konsumtion och produktion i Sverige och globalt
- kriterier för Fair Trade
- producenters villkor i Syd
- bistånd och utvecklingssamarbete i en internationell organisation
- rättighetsbaserat arbete och förändringsteori
- Hållbart resande med möjligheten att bli Schyst resande-ambassadör

Kurstider

Fem obligatoriska kurshelger förlagda på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp.

Studieperioder som avslutas med kurshelger

Kursen är indelad i sex studieperioder med olika teman. Studieperioderna inleds på distans med att deltagarna läser angiven litteratur och gör tillhörande studieuppgifter. Varje studieperiod avslutas med en kurshelg då möjlighet ges att diskutera och fördjupa sig ytterligare i frågorna som berörs i den aktuella studieperioden. Kurshelgernas tider är mellan 10:00 och 18:00 på lördagar och mellan 09:00 och 15:30 på söndagar. Under söndagen introduceras den efterföljande studieperioden med litteraturanvisningar och genomgång av kommande studieuppgifter. Det bjuds på kaffe/te och fika. Skolans restaurang är stängd under helgen. Det finns tillgång till kylskåp och mikrovågsugnar för medhavd mat. 

Fysiska obligatoriska träffar

Fem kurshelger förlagda i våra lokaler på Folkhögskolan Hvilan.

Närvaro

Kurshelgerna är obligatoriska. Korta inte helgerna, tiderna är 10:00 till 18:00 på lördagarna och klockan 09:00 till 15:30 på söndagarna. Meddela kursledningen och kurskamrater om du inte kan delta på en kurshelg.

Arbetsformer

Mellan helgerna ges hemuppgifter samt diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom. Det gäller att planera väl, så att en går in regelbundet på Google Classroom för att hålla sig uppdaterad och kunna vara delaktig i diskussionerna, besvara kursuppgifter samt läsa andras inlägg. Gå in minst två-tre gånger i veckan på Google Classroom.

Studieresa/praktik ca 10 dagar

I utbildningen under ca 10 dagar kommer det att genomföras en studieresa/praktik under januari/februari på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika Fair Trade-producenter. Studieresan sker till självkostnadspris (uppskattad resebudget 13-18.000kr) och deltagaren står även för egen reseförsäkring. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjligt att söka och genomföra praktik hos en Fair Trade – aktör i Sverige. 

Informationsarbete

Efter resan ska var och en, som en del av kursen, genomföra informationsinsatser och/eller Fair Trade-aktiviteter. Denna möjlighet kommer att ges inom Hvilans och/eller IMs verksamhet men det går också bra att utforma egna aktiviteter som ligger i linje med uppgift.

Godkänt på kursen

För godkänt deltagande krävs att en deltagit under minst 80 procent av tiden på kurshelger och gjort minst 80 procent av de olika kursuppgifterna samt informationsaktiviteter efter resan.

Ekonomi

Servicekostnad: 450 kronor/läsår.
Andra kostnader: kostnader för kurslitteratur, resor i Sverige, samt eventuella kostnader i samband med kurshelgerna (externat). Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands. Dvs, resa, uppehälle, samt reseförsäkring (se uppskattade resekostnader ovan).

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ditt kursintyg, konkreta verktyg och strategier för att kunna arbeta vidare med frågor inom rättvis handel. 

Ansök

PAUS

Publicerad i Profil- och uppdragsutbildning