Hvilan logo

Seniorkurs 1 år

Denna utbildning är pausad tills vidare.

Vill du berika ditt liv, är 55+ och dagledig? Vill du möta spännande nya människor i en inspirerande miljö?
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du är 55+ och dagledig
  • Du vill berika ditt liv och livssituation genom studier
  • Du vill få en samhörighet och gemenskap och möta nya spännande människor

Kursen

Vår seniorkurs är en deltidskurs med studier tre dagar i veckan. Innehåll och upplägg formas tillsammans med de studerande. Litteratur, engelska, keramik, motion samt natur – och samhällsorienterande ämnen brukar vara populära inslag.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund.

Vad händer sen

Efter avslutad kurs hoppas vi att ditt liv och livssituation har berikats.

Ansök

PAUS

Publicerad i Profil- och uppdragsutbildning