Hvilan logo

Migration och Europa med fältstudier i Spanien och Marocko på distans

Denna utbildning är pausad tills vidare.

En distanskurs på 50% som under en termin behandlar frågor kring migration och Europa med fokus på fältstudier i Spanien och Marocko. Du studerar i stor utsträckning integrerat med vår kurs Migration och Europa på distans 1 år. Mer information om när utbildningen startar kommer under 2020.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

 • Är nyfiken på och vill få perspektiv på migrationens och integrationens Europa samt kopplingen mellan Afrika och Europa

 • Har minst påbörjade studier på gymnasienivå eller motsvarande
 • Arbetar, har arbetat eller vill arbeta med migrationsfrågor antingen inom privat-, offentlig sektor eller ideellt arbete

Kursen

Migration och Europa med fältstudier i Spanien och Marocko är en distanskurs på 50 procent. Denna kurs har fokus kring praktiska fältstudier i Spanien och Marocko där man förutom studieresan studerar inom vissa delar tillsammans med vår kurs Migration och Europa. Kursen genomförs främst online med ett antal träffar under studietiden. I kursen ingår en 10 dagars fältstudieresa till södra Spanien och norra Marocko. 

Migrationen är en av EU:s viktigaste frågor och en stor utmaning för de kommande åren. Kursen behandlar frågor kring migration och Europa ur ett genusperspektiv och migrationsströmmarna från Afrika till Europa. Vi samtalar kring dagens och framtidens utmaningar som vi står inför. Under kursen kommer vi även att följa den komplexa och ideologiska debatten kring migration som äger rum i Europa.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Kursbakgrund

Spanien ligger bara 16 kilometer till havs från Afrika och är ett av de centrala områdena för Europas migrationskris. Vid den spanska solkusten har flyktingar och migranter anlänt på stränder mitt bland badande turister. I Spanien finns också en av få möjligheter att ta sig in landvägen till Europa, via de spanska enklaverna Melilla och Ceuta vid den marockanska kusten.

Av de som tar sig in i Spanien kommer mer än hälften från länder söder om Sahara, övriga från Marocko, Algeriet och andra länder i Nordafrika. Marocko är i sin tur språngbrädan för migranter från bland annat Senegal, Mali, Kamerun och Demokratiska Republiken Kongo som vill ta sig vidare till Europa. Men många kommer till Marocko enbart för att finna att de inte kan komma längre – landsvägarna till de spanska enklaverna Ceuta och Melilla är stängda och det är ännu fler patruller till lands än till havs.

Medelhavet och gränsstängslen i Ceuta och Melilla agerar som gränsvakt mellan Afrika och Europa. Vi vill på plats studera:

 • Hur migrationsprocessen sker mellan dessa länder.
 • Hur hanteringen av migrationsströmmar och gränskontrollen sker.
 • Vilken roll EU spelar i migrationsprocessen vid landsgränser där det enligt FN råder störst social ojämlikhet inom EU.

Kursens övergripande syfte är att:

 • Erbjuda en fördjupad analys i frågor kring migration och migrationspolitik i EU-sammanhanget ur ett genusperspektiv.
 • Få en praktisk erfarenhet av fältarbetet och därigenom utveckla ett engagemang för migrationsfrågor som grundar sig i en verklig personlig erfarenhet.

Kursens mål är att du ska:

 • Fördjupa och förvärva grundläggande kunskaper kring teoretiska perspektiv på transnationella migrationsprocesser och genom fältarbetet koppla dem till praktisk erfarenhet.
 • Få ett helhetsperspektiv genom att beskriva och analysera den Europeiska unionens migrationspolitik.
 • Få tillgång till möten och nätverkande med organisationer, myndigheter, volontära krafter och andra yrkesverksamma inom ämnet.
 • Få bättre förutsättningar för att starta volontärarbete eller driva verksamhet inom detta område.
 • Få en helhetssyn av de strukturella och politiska system som formar vårt mångkulturella samhälle.

Kursinnehåll

 • Migration ur ett genusperspektiv
 • Medelhavskrisen - Migrationsströmmar från Afrika till Europa.
 • Fältstudier: Spanien-Marocko.
 • Migrationspolitikens framtida status i EU.

Studieperioder och kurshelger

Studietiden är 7 januari 2019 till 28 juni 2019. 
I kursen ingår fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro där det ges möjlighet att diskutera, debattera, lyssna på föreläsare och fördjupa sig ytterligare i frågorna som berör ämnet. Det bjuds på kaffe/te och fika. Skolans restaurang är tyvärr stängd under helgen men det finns tillgång till kylskåp och mikrovågsugnar för medhavd mat.

Fysiska obligatoriska träffar

Två kurshelger förlagda i våra lokaler på Folkhögskolan Hvilan.

Närvaro

Kurshelgerna är obligatoriska. Tiderna är kl. 10:00 till 18:00 på lördagarna och klockan 09:00 till 15:30 på söndagarna. Meddela kursledningen och kurskamrater om du inte kan delta på en kurshelg.

Arbetsformer

Kursen genomförs online via den digitala plattformen Google Classroom och bedrivs på halvfart. Undervisningen bedrivs genom interaktiva föreläs­ningar, gruppdiskussioner, texter, film, intervjuer, osv. Det krävs därför tillgång till IT-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Det gäller att planera väl, så att du har möjlighet att gå in regelbundet på plattformen för att hålla dig uppdaterad och kunna vara delaktig i diskussionerna, besvara kursuppgifter, läsa andras inlägg osv. Det kommer vara nödvändigt att vara delaktig minst två-tre gånger i veckan.

Kursdeltagaren förväntas tillgodogöra sig litteraturen parallellt med un­dervisningen och göra tillhörande uppgifter. Du förväntas också själv vara aktiv i ditt kunskapssökande genom bl.a. tematiska arbeten både individuellt och i grupp.

Du behöver inte ha formella förkunskaper, men ett starkt intresse för ämnet är meriterande. Under kursen medverkar pedagog och gästföreläsare med kunskap i och erfarenhet inom ämnet.

Studieresa och projektarbete

Under 10 dagar i april 2019 genomför vi en studieresa på heltid till södra Spanien och norra Marocko.

I studieresan ingår bl.a. en analys av verksamheter och studiebesök hos olika myndigheter och organisationer i Spanien och Marocko som jobbar med migrationsfrågor.

Studieresan sker till självkostnadspris. Uppskattade resekostnader ligger på ca 10 000 kr – 13 000 kr där det ingår: flyg, tur och retur, en del andra transportkostnader samt mat och boende. Du som är studerande bör se över och teckna din egen reseförsäkring. Observera att priset är en uppskattning och kan komma att justeras utifrån faktorer som ändrad valutakurs, tillgång på boende eller andra omständigheter.

Ett individuellt och/eller grupprojektarbete ingår och kommer att presenteras under den sista obligatoriska träffen i juni.

Godkänt på kursen

För godkänt deltagande krävs att du deltagit under minst 80 procent av tiden på
kurshelger, gjort minst 80 procent av de olika kursuppgifterna, deltagit på studieresan samt genomfört projektarbetet efter resan.

Ekonomi

Servicekostnad: 200 kronor. Här ingår kopieringskostnader, kompendium, fika under de fysiska träffarna och olycksfallsförsäkring i Sverige.
Andra kostnader: kostnader för kurslitteratur, resor i Sverige, samt eventuella kostnader i samband med kurshelgerna (externat). Därutöver tillkommer kostnader för studierna utomlands. Dvs, resa, uppehälle, samt reseförsäkring (se uppskattade resekostnader ovan).

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ditt kursintyg, konkreta verktyg och strategier för att kunna arbeta vidare med migrationsfrågor.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad i Profilkurs