Hvilan logo

Stödpedagogutbildning på distans

Nu startar vi en yrkesutbildning på distans till stödpedagog som en konsekvens av regerigens satsning på fler yrkesutbildningar på folkhögskola. Denna utbildning är en yrkesutbildning inom folkhögskola, inte en yrkeshögskoleutbildning men vi följer den kursplan som Myndigheten för yrkeshögskola har tagit fram. Vid avslutad utbildning får du en yrkesexamen för folkhögskola. Folkhögskolan är en egen utbildningsform som regleras av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning. Som stödpedagog kan du arbeta med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsvariationer. Efter avslutad utbildning får du yrkesexamen från folkhögskola. Möjligheterna till jobb är mycket goda!

Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Publicerad i Yrkes- och kulturutbildning

Läs mer

Fritidsledarutbildning på distans 50% för yrkesverksamma

Denna utbildning är pausad tills vidare. Tyvärr måste vi meddela dig att utbildningen inte kommer att starta till hösten 2021 eftersom vi fått för få behöriga sökande. Vi vet i dagsläget inte när utbildningen startar igen men håll utkik här på vår hemsida. Om du har sökt andra utbildningar hos oss så ligger den ansökan kvar och kommer behandlas inom kort.

Vår efterlängtade utbildning är äntligen tillbaka och Sverige behöver fler utbildade fritidsledare! En distansutbildning för dig som har yrkeserfarenhet och är verksam inom fritidsverksamhet, skola, LSS eller HVB-hem och vill skaffa dig en yrkesexamen. Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats och utbildningen innehåller två till tre obligatoriska träffar hos Folkhögskolan Hvilan per termin.

Publicerad i Yrkes- och kulturutbildning

Läs mer

Fler artiklar...

  • 1
  • 2