Hvilan logo

Alex Berg, årgång 15/16

 Alex Berg är 24 år och studerade på Karins utbildning under året 15/16. Efter ett år hos Karin studerade hon vid Copenhagen Contemporary Dance School och sedan på Northern School of Contemporary Dance. Hon har efter det jobbat som moderndansare både i andras verk, men även skapat sina egna verk, såsom “Ursäkta, är det okej om jag förändras” och “Maturing like fine cheese”. Verken kan klassas som Physical Theatre och blandar dans med talad text, innehåller mycket humor och baserade på egenupplevda händelser. Alex har även arbetat på Hvilan Modern Dance Academy som assisterande kursföreståndare.

Under utbildningen utvecklades Alex stort både som dansare och människa. Hon blev utmanad rent danstekniskt och uppskattade stort tiden som fanns för eget skapande. Utbildningen erbjöd också möjligheten att få träffa många olika gästlärare, vilket gav henne ny inspiration och drivkraft. Det som hon dock uppskattade mest var erfarenheterna och kunskaperna som hon direkt kunde applicera in sitt vidare arbete inom fältet. Att få möjligheten att utvecklas i en utbildning som lägger vikten vid personlig utveckling och individuell feedback känner Alex var ovärderlig. 

Då Alex under 2019 – 2020 arbetade på Hvilan Modern Dance Academy har hon fått se hur utbildningen utvecklats vidare sedan hon själv var elev.  Som lärare på utbildningen var det väldigt kul att se hur bra studenternas gruppsammanhållning var. Att utöver Karins (huvudlärare) mentorskap är eleverna väldigt duktiga på att stötta varandra och arbeta tillsammans.

Publicerad i Dance Artists