Hvilan logo

Fritidsledarutbildning på distans 50% för yrkesverksamma

Denna utbildning är pausad tills vidare. Tyvärr måste vi meddela dig att utbildningen inte kommer att starta till hösten 2021 eftersom vi fått för få behöriga sökande. Vi vet i dagsläget inte när utbildningen startar igen men håll utkik här på vår hemsida. Om du har sökt andra utbildningar hos oss så ligger den ansökan kvar och kommer behandlas inom kort.

Vår efterlängtade utbildning är äntligen tillbaka och Sverige behöver fler utbildade fritidsledare! En distansutbildning för dig som har yrkeserfarenhet och är verksam inom fritidsverksamhet, skola, LSS eller HVB-hem och vill skaffa dig en yrkesexamen. Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats och utbildningen innehåller två till tre obligatoriska träffar hos Folkhögskolan Hvilan per termin.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

 • Du jobbar kanske idag som fritidsledare eller motsvarande men saknar formell utbildning
 • Du vill skaffa dig en formell yrkesexamen samtidigt som du arbetar
 • Du har ett intresse för att arbeta med människor

Kursen

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, det kan vara allt ifrån kommunal fritidsgårdsverksamhet, fältverksamhet, omsorgsverksamhet eller skola. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, dvs. att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva. I delar av utbildningen studerar du tillsammans med våra andra yrkesutbildningar enligt gällande kursplan inklusive samarbete med externa parter och föreläsare. Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan

Studieområden

 • Människans växande och livsvillkor
  • Beteendevetenskapliga teorier
  • Människans utveckling, uppväxt och livsvillkor
  • Individen som samhällsvarelse
  • Motivera människors utveckling genom fritid, fritidskultur och fritidssociologi
  • Normkritiskt förhållningssätt
  • Se förutsättningar för människors utveckling oavsett ursprung, funktionsvariation eller mångfald
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv
  • Se människans möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet
  • Demokrati som ide och som förverkligat i civilsamhället och i politiska system
  • Fritidsarbetets uppdrag
  • Fritidsarbetets betydelse
 • Pedagogik och ledarskapsutveckling
  • Humanistisk människosyn med ett främjande perspektiv
  • Pedagogiska teorier och modeller
  • Grupprocesser
  • Förändringsarbete
 • Fritiden som forskningsfält
  • Aktuell forskning och forskningsprocessen inom området
  • Egen mindre rapport
  • Forskningsprocess
 • Fritidsarbetets metodik
  • Yrkesroll och yrkesområdet och didaktik
  • Skapa fritidsverksamhet utifrån en given målgrupp
  • Metoder och verktyg som är användbara inom olika fritidsverksamheter
  • Analyser, utvärdera och vidareutveckla olika metoder
  • Tolka givna uppdrag
 • Praktik (LIA - Lärande i arbete / APL - Arbetsplatsförlagt lärande)
  • LIA/APL genomförs på din ordinarie arbetsplats parallellt med studierna och innebär att du arbetar minst halvtid.

Studierna är en kvalificerad yrkesutbildning med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform och verktyg för distansutbildning. Praktiska obligatoriska moment i utbildningen som kan genomföras och följas upp på din arbetsplats utgör en viktig del av utbildningen.

Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Kontakt mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Fysiska obligatoriska träffar

Två till tre gånger per termin är det obligatoriska fysiska träffar på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp under vardagar. Resor och boende får du som kursdeltagare själv stå för. Tillgång till microvågsugnar finns men i dagsläget finns tyvärr ingen möjlighet att förvara medhavd kyld mat. Vi rekommenderar dig att ha en kylväska eller liknande vid behov. 

Studiemedel - CSN

Kursen är eftergymnasial och berättigar till CSN (B1).

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du din yrkesexamen och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Ansök

PAUS

Publicerad i Yrkes- och kulturutbildning