Hvilan logo

Socialpedagogutbildning på distans

Möjligheten att få jobb som socialpedagog är goda. Nu kan du studera hos oss till Socialpedagog med inriktning mot arbete med barn och unga i skola - 2 år på distans.

Utbildningen passar dig om du känner igen dig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du trivs med att arbeta med barn och unga
  • Du vill vara med och stärka skolans verksamhet
  • Du vill utveckla din socialpedagogiska förmåga

Som socialpedagog arbetar du med människor i utsatta situationer. Efter utbildningen hos oss kan du arbeta med att stötta barn och unga i deras vardag, med stort fokus på det förebyggande och främjande arbetet. På en skola kan du finnas med som en extra resurs på lektioner eller arbeta med eleverna  kring konflikter eller känsliga frågor. Du kan också vara med mellan lektioner för att avlasta lärarna i det sociala arbetet och du kan vara en länk mellan skolan och hemmet eller mellan elev och elevhälsa. Efter avslutad utbildning hos oss kan du även arbeta socialpedagogiskt med barn och unga inom andra verksamheter.

Kursen

Genom vår utbildning får du utveckla din förmåga att bygga relationer. Du får kunskap om pedagogik, barn och ungas utveckling, vanliga neuropsykiatriska funktionsvariationer, social- och specialpedagogik och socialt arbete. Du får också praktiska kunskaper kring exempelvis samtalsmetodik, konflikthantering och mångfaldsfrågor. Du lär dig om barns rättigheter, skollagen och socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och anmälningsplikten när barn far illa. Dessutom får du kunskaper kring många av de utsatta situationer barn kan hamna i på nätet, i familjen eller i skolan och hur du som vuxen kan agera.

Utbildningen blandar teoretiska studier med praktiska moment och studiebesök hos olika aktörer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer. Därtill ingår två längre perioder med Lärande i arbetslivet (LIA) på en arbetsplats där du ges erfarenhet av att arbeta med socialt arbete (till exempel i en skola). Utbildningen avslutas med ett skriftligt examensarbete. I delar av utbildningen studerar du tillsammans med våra andra yrkesutbildningar enligt gällande kursplan inklusive samarbete med externa parter och föreläsare.

Efter genomförd utbildning kan du:

  • bygga relationer med barn och unga samt vara en länk mellan skola och vårdnadshavare eller andra aktörer. 
  • avlasta övrig personal, exempelvis lärare, i det sociala arbetet kring barn och unga. 
  • arbeta närvarofrämjande och förebyggande mot konflikter, kriminalitet eller missbruk. 
  • arbeta nära elevhälsoteam med att stötta elever i utsatta situationer. 

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Studiemedel - CSN

Kursen är eftergymnasial och berättigar till CSN (B1).

Omfattning

Utbildningen innebär heltidsstudier på distans i 2 år, undantaget de fysiska träffarna och Lärande i arbetslivet (LIA) som kräver obligatorisk närvaro på heltid.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. Du ska ha behörighet för yrkeshögskola (motsvarande avslutade gymnasiestudier) och godkänt Sv 2/SvA 2. Tidigare erfarenhet från att arbeta i skola eller med människor på annat sätt (exempelvis från vård och omsorg) är meriterande så ange eventuella erfarenheter i din ansökan samt varför du vill läsa till socialpedagog.

Du kan ansöka på reell kompetens i mån av plats om du saknar behörighet och i så fall anger du dina skäl i ditt personliga brev.

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg från Folkhögskolan Hvilan. Efter utbildningen är du rustad att arbeta som socialpedagog med barn och unga inom olika verksamheter.

Framtidsutsikt efter utbildningen

Möjligheten att få jobb som socialpedagog är goda. Inom skolans värld kommer det behövas fler socialpedagoger framöver men flera andra verksamheter har behov av kompetensen.

Kontakt

Ta gärna kontakt med Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information kring kursen.

Ansök

FULLSATT

Publicerad i Yrkes- och kulturutbildning