Hvilan logo

Stödpedagogutbildning på distans

Nu startar vi en yrkesutbildning på distans till stödpedagog som en konsekvens av regerigens satsning på fler yrkesutbildningar på folkhögskola. Denna utbildning är en yrkesutbildning inom folkhögskola, inte en yrkeshögskoleutbildning men vi följer den kursplan som Myndigheten för yrkeshögskola har tagit fram. Vid avslutad utbildning får du en yrkesexamen för folkhögskola. Folkhögskolan är en egen utbildningsform som regleras av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning. Som stödpedagog kan du arbeta med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsvariationer. Efter avslutad utbildning får du yrkesexamen från folkhögskola. Möjligheterna till jobb är mycket goda!

Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du trivs med att arbeta med människor
  • Du vill vara ett stöd i vardagen för individer på tex LSS-boende eller daglig verksamhet
  • Du vill lära mer om funktionsvariationer

Kursen

Stödpedagogens roll innebär att arbeta med att stötta och handleda, sätta mål och göra planer framåt utifrån individens egna behov och förutsättningar. Som stödpedagog är du en viktig del i att hjälpa människor med kognitiva funktionsvariationer till att få nyttja sin fulla potential genom att skapa begriplighet och hanterbarhet i vardagen.

Du får utveckla din kompetens inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, lär dig om olika funktionsvariationer, relevanta lagar såsom bla LSS och Socialtjänstlagen. Utbildningen blandar teori med praktik ute på relevanta verksamheter. Du kommer också göra ett antal studiebesök. Samtalet och utbytet av erfarenheter med dina studiekamrater är en viktig del av din utbildning.

Utbildningen är på distans med ett ca 6 obligatoriska heldagsträffar varje termin och sammanlagt 8 veckor praktik på heltid.

Framtida arbetsplatser är exempelvis inom LSS eller daglig verksamhet.

Folkhögskolan Hvilan arbetar utifrån en folkbildningspedagogik. Här får du en bred bildning så att du kan växa som människa. Våra studerandes erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vad händer sen

Efter genomförd utbildning kan du:

  • arbeta med personer som har en funktionsvariation och vara ett stöd i deras vardag
  • bygga relationer med både brukare och anhöriga
  • du har kännedom om de lagar som styr verksamheten

Kontakt

Ta gärna kontakt med Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information kring kursen.

Ansök

Ansök nu