Hvilan logo

Stödpedagogutbildning på distans

Vi erbjuder en ettårig utbildning till Stödpedagog. Utbildningen är på helfart och genomförs på distans men med fysiska träffar och obligatorisk praktik.
Yrkesutbildning på distans till stödpedagog är en yrkesutbildning inom folkhögskola. Vid avslutad utbildning får du en yrkesexamen för folkhögskola. Vi följer den kursplan som Myndigheten för yrkeshögskola har tagit fram men vi är inte en yrkeshögskoleutbildning. Folkhögskolan är en egen utbildningsform som regleras av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning. Olika kommuner/arbetsgivare har olika kravprofiler på vilken utbildning de godtar när de anställer stödpedagoger, detta behöver du själv kolla av med framtida arbetsgivare.
Som stödpedagog arbetar du med att erbjuda stöd och service till personer med funktionsvariationer. Samt vara drivande i utvecklingen av det pedagogiska arbetet och främja ett ökat brukarfokus. Möjligheterna till jobb är mycket goda!

Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna utbildning känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du trivs med att arbeta med människor
  • Du vill vara ett stöd i vardagen för individer med beviljade LSS-insatser
  • Du vill lära dig mer om funktionsvariationer och vara en drivkraft i kvalitetsarbete
  • Du vill driva verksamhetens pedagogiska arbetet samt handleda dina kollegor

Utbildningen

Stödpedagogens roll innebär att erbjuda stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsvariation. Du arbetar utifrån ett tydligt brukarfokus som främjar självbestämmande, delaktighet, självständighet och integritet för brukaren. Som stödpedagog har du ofta ett pedagogiskt ansvar och är drivande i verksamhetens kvalitetsarbete, genomför och följer upp pedagogiska metoder och förhållningssätt. På så sätt är du med och bidrar till en ökad livskvalite för den enskilde brukaren. Som stödpedagog arbetar du även med handledning av kollegor, där varje insats utgår ifrån den enskildes eget behov och förutsättningar.

Under utbildningen gör vi en historisk tillbakablick för att se hur lagstiftning, attityder och bemötande av individer med funktionsvariation har förändrats och utvecklats genom åren.
Du lär dig om olika pedagogiska verktyg och metoder som hjälper dig att utforma och implementera individuellt stöd för varje enskild brukare. Vi vrider och vänder på olika begrepp som förekommer inom LSS och vi analyserar vad stödpedagogrollen kan innebära. Vi diskuterar vad ett professionellt förhållningssätt innebär i arbetet med den enskilde brukaren och hur vi kan arbeta med kvalitetsutveckling i verksamheten.
Samtal och utbyte av erfarenheter mellan studiekamrater är en viktig del av din utbildning.

Utbildningen är på distans med ca 6 obligatoriska heldagsträffar på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp per termin, resterande tid är ämnat åt självstudier. Digitala träffar och föreläsningar online förekommer.

Under utbildningen genomförs två obligatoriska perioder med LIA (Lärande i arbete) sammanlagt 8 veckor (heltid), fördelat på 4 veckor under höstterminen och 4 veckor under vårterminen. LIA:n är en viktig del av utbildningen då det är där du knyter kontakter och förbereder dig inför rollen som stödpedagog. Genom LIA har du möjlighet att omvandla den teoretiska kunskapen till praktiskt arbete i verksamhet.

Framtida arbetsplatser är exempelvis på olika typer av LSS-boende såsom gruppboende, serviceboende eller korttidsboende. Även daglig verksamhet, anpassad skola och mötesplatser inom socialpsykiatrin är exempel på framtida arbetsplatser.

Folkhögskolan Hvilan arbetar utifrån en folkbildningspedagogik. Här får du en bred bildning så att du kan växa som människa. Våra studerandes erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

 

logo ec enFolkhögskolan Hvilan är med i ett Erasmus+ projekt där studerande på yrkesutbildningar kan göra praktik (motsvarar #Lärandeiarbete, #LIA) i Europa.

 

 

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vad händer sen

Efter genomförd utbildning kan du:

  • ge stöd åt personer med funktionsvariation som främjar delaktighet, självständighet och integritet
  • samverka med den enskildes nätverk, samarbetspartners och övrig personal
  • säkerställa att insatser utförs, utvärderas och utvecklas
  • vara en resurs för att driva och implementera det pedagogiska arbetet

Hvilans folkhögskolepedagogik

Vårt uppdrag som folkhögskola grundar sig på alla människors lika värde och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling. Individen har alltid rätt till att ständigt förändras och utbilda sig vidare.

Vi vill att studierna skall formas, där det går, tillsammans med våra deltagare (studerande).
Pedagogiken utgår från de studerandes hela livssituation. Våra studerandes tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Därför arbetar vi mycket med olika grupparbeten, basgrupper, lärloggar och studieverkstad.

Det mellanmänskliga mötet, oavsett om det är fysiskt eller inte, präglar verksamheten där vi behandlar varje deltagare/studerande med värdighet och respekt för vars och ens kunskaper och erfarenheter. Dessa bidrar till att utveckla oss alla.

Kontakt

Ta gärna kontakt med Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information kring utbildningen.

Ansök

Ansök nu