Hvilan logo

Fritidsledarutbildning på distans

En distansutbildning för dig som är verksam inom fritidsverksamhet, skola, LSS eller HVB-hem och vill skaffa dig en yrkesexamen. Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats och utbildningen innehåller tre obligatoriska träffar hos Folkhögskolan Hvilan per termin. Utbildningen leder till jobb! Mer information om när utbildningen startar kommer under 2020. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. gärna med frågor kring utbildningen!

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

 • Du jobbar kanske idag som fritidsledare men saknar formell utbildning
 • Du vill skaffa dig en formell yrkesexamen men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
 • Du har ett intresse för att jobba med människor

Kursen

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, det kan vara allt ifrån kommunal fritidsgårdsverksamhet, fältverksamhet eller inom omsorgsverksamhet. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, dvs. att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva.

Studieområden

 • Människans växande och livsvillkor 10 veckor
  • Beteendevetenskapliga teorier
  • Människans utveckling, uppväxt och livsvillkor
  • Individen som samhällsvarelse
  • Motivera människors utveckling genom fritid, fritidskultur och fritidssociologi
  • Normkritiskt förhållningssätt
  • Se förutsättningar för människors utveckling oavsett ursprung, funktionsvariation eller mångfald
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete 8 veckor
  • Samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv
  • Se människans möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet
  • Demokrati som ide och som förverkligat i civilsamhället och i politiska system
  • Fritidsarbetets uppdrag
  • Fritidsarbetets betydelse
 • Pedagogik och ledarskapsutveckling 9 veckor
  • Humanistisk människosyn med ett främjande perspektiv
  • Pedagogiska teorier och modeller
  • Grupprocesser
  • Förändringsarbete
 • Fritiden som forskningsfält 5 veckor
  • Aktuell forskning inom området
  • Egen mindre rapport
  • Forskningsprocess
 • Fritidsarbetets metodik 5 veckor
  • Skapa fritidsverksamhet utifrån en given målgrupp
  • Metoder och verktyg som är användbara inom olika fritidsverksamheter
  • Analyser, utvärdera och vidareutveckla olika metoder
  • Tolka givna uppdrag

Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform och verktyg för distansutbildning. Praktiska obligatoriska moment i utbildningen som kan genomföras och följas upp på din arbetsplats utgör en viktig del av utbildningen.

Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Kontakt mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Fysiska obligatoriska träffar

Tre veckoslut per termin är obligatoriska fysiska träffar på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp. Resor och boende får du som kursdeltagare själv stå för. Det bjuds på kaffe/te och fika. Tillgång till microvågsugnar finns men i dagsläget finns tyvärr ingen möjlighet att förvara medhavd kyld mat. Vi rekommenderar dig att ha en kylväska eller liknande vid behov. 

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du din yrkesexamen och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad i Yrkesutbildning