Hvilan logo

Fritidsledarutbildning 2 år

En utbildning för dig som är intresserad av att jobba med människor, med mycket goda chanser till jobb och vill skaffa dig en yrkesexamen. 95% får jobb undersökning från 2019!
Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som fritidsledare men saknar formell utbildning
  • Du är verksam i yrkeslivet men vill göra en förändring i din karriär
  • Du är arbetssökande och vill skaffa dig en yrkesexamen
  • Du har ett intresse för att jobba med människor

Se fler videoklipp!

Kursen

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, det kan vara allt ifrån kommunal fritidsgårdsverksamhet, fältverksamhet eller inom omsorgsverksamhet. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, dvs. att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva.

Är du sugen på att börja jobba direkt efter din utbildning? Ja då har vi glädjande nyheter. Enligt senaste undersökningen får 95% arbete efter utbildningen.

Studieområden

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Fritidsarbetets didaktik
  • Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält

Studierna är att jämföra med högskolestudier. Arbetsformer är i projekt, i grupp och dels individuella. Praktiska obligatoriska moment med friluftsinriktning utgör en viktig del och består av en veckas vinterfjällsutbildning, en veckas sommarfjällsvandring och en kanothajk på fyra dagar. Utbildningen avslutas med ett större examensarbete motsvarande fem veckors självständigt arbete med inriktning mot fritidssektorn. Läs gärna mer kring detaljer i vår lokala kursplan.
Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till extra stöd i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. 

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Intervjudag 5 maj kl. 16:00 - 18:10

Anslut till vår digitala intervjudag!

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du din fritidsledarexamen och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Ansök

Ansök nu

 

Publicerad i Yrkesutbildning